Welkom bij Konsider!

Taxatie, waardering en (her)ontwikkeling van grond, gebouw én gebied.

Begin

Soort onderneming en missie

Konsider B.V. is (momenteel) een eenmanszaak en netwerkorganisatie. Konsider B.V. is een onderneming waar advisering omtrent de waardering en/of (her)ontwikkeling van grond, gebouw én gebied centraal staan. Netwerk(deling) en kennisdeling van zowel proces als inhoud zijn hierbij van belang om kwaliteit en imago te waarborgen. Missie van de onderneming is met gedegen advisering input te geven bij overwegingen en bij te dragen aan gedegen keuzes en besluitvorming in de gebouwde leefomgeving.


Samenwerking

Ten aanzien van de advisering wordt samenwerking gezocht met andere partijen. Van gewone sparring tot sterk inhoudelijk aanvullende werkzaamheden. Per opgave wordt bekeken welke partij en vorm het meest geschikt zijn met als einddoel een compleet en kwalitatief hoogstaand advies.


De woordspeling

De man achter de naam Konsider is William Kon en die houdt wel van een woordspeling. De combinatie van de achternaam Kon én het Engelse ‘consider’ heeft geleid tot de naam Konsider. De vertaling van ‘consider’ is ‘overwegen’. Of je nu als particulier overweegt om een woning aan te kopen of als bestuurder overweegt een gebiedsontwikkeling te versnellen… overwegen gebeurt dagelijks. Zie hier de relatie met de missie van Konsider B.V. om met gedegen advisering input te geven bij overwegingen die personen en partijen moeten maken.

 • ‘Ik heb mijn woning in Utrecht gekocht zonder tussenkomst van een makelaar. De verkoper en ik dachten dat we gezamenlijk de koopovereenkomst konden opstellen. Dit bleek toch lastiger dan gedacht. De hoofd- en ondersplitsing in appartementsrechten in combinatie met erfpacht én een voorlopige kadastrale grens. Dit ging ons ver boven de pet. William heeft mij en de verkoper in korte tijd enorm geholpen met de koopovereenkomst en de uitleg ervan!’

  — Femke Bout
 • ‘Via Konsider hebben wij de aankoop van onze woning gedaan. We zochten een betrouwbare aankoopmakelaar die kennis heeft van zaken en ons het werk uit handen kon nemen. William heeft ons (en de verkopers) geholpen om het proces soepel en professioneel te laten verlopen. We zijn erg tevreden met zijn geleverde diensten. We zouden iedereen Konsider aanraden als aankoopmakelaar.’

  — Familie Van der Wind
 • ‘Konsider wist voor ons de ‘werelden’ van grondbeleid, taxatie en juridische aspecten bijeen te brengen in de vorm van een adviesrapport voor het instellen van het vereveningsfonds sociale woningbouw. Het advies brengt ons praktische handvatten voor de berekening van de bijdrages aan en uit het vereveningsfonds inclusief de juridische borging.’

  — Gemeente Ermelo
 • ‘Ten behoeve van het vak Landscape Engineering heeft Konsider welkome input uit de praktijk gegeven in zowel het aanscherpen van de opdracht als het geven van hoor- en gastcolleges. De studenten zijn met enthousiasme geholpen in de vertaling en verbinding van de theorie en praktijk van het rekenen aan gebiedsontwikkeling. Op verschillende schaalniveaus is het duidelijk geworden dat ‘tekenen’ en ‘rekenen’ samen dienen te gaan om tot een haalbaar project te kunnen komen.’

  — Wageningen University & Research
 • In dienst bij adviesbureau VKZ BV uit Bilthoven heeft William verschillende (complexe) taxaties uitgevoerd voor diverse partijen. Ter illustratie van de klanttevredenheid wordt verwezen naar de tevredenheidsverklaringen van enkele opdrachtgevers (gemeente Deurne, Stichting Amerpoort en Stichting Het Raamwerk).

  — Diverse taxaties uitgevoerd in dienst bij adviesbureau VKZ BV
 • ‘Bij Scobe kennen we William als betrokken docent. Voor de opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht brengt William de brede kennis en ervaring op het gebied van grondexploitaties met enthousiaste over op de cursisten.’

  — Scobe Academy

ADVISERING

Het onderscheidend vermogen van Konsider B.V. ligt in het combineren van kennis en advisering van zowel gebiedseconomie als taxatieleer.
Gecertificeerde taxaties

Konsider B.V. levert gecertificeerde taxaties van grond, gebouw én gebied. De taxaties en bijbehorende rapportages voldoen aan de vereisten van het NRVT. De Praktijkhandreiking Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van het NRVT wordt hierbij gebruikt als leidraad. Zie ook de registraties op persoonlijke titel.Gebiedsontwikkeling

De grondexploitatie is een belangrijk instrument binnen een gebiedsontwikkeling. Konsider B.V. stelt in verschillende planstadia grondexploitatieberekeningen op. De berekeningen worden naar analogie van het planstadium uitgewerkt van grof (norm- en kengetallen) naar fijn (gedetailleerde raming op regelniveau). Lees hier meer over de grondexploitatie.Vastgoedontwikkeling

De vastgoedontwikkeling en de daarbij behorende opstalexploitatie heeft een belangrijke relatie met gebiedsontwikkeling en taxaties. Konsider B.V. stelt op basis van norm- en kengetallen opstalexploitatieberekeningen op van verschillende vastgoedobjecten. Bij een gedetailleerdere raming op regelniveau wordt samenwerking gezocht met een bouwkostendeskundige. Lees hier meer over de opstalexploitatie.

KENNISDELING

Kennisdeling maakt onderdeel uit van de missie van Konsider B.V.. Naast kennisdeling in bijvoorbeeld de rol als docent is op deze pagina meer uitleg te vinden over verschillende instrumentaria en begrippen.Cyclus

Vastgoed- en gebiedsontwikkeling heeft een cyclisch karakter en heeft geen echt begin. De fases van de cyclus van vastgoed- en gebiedsontwikkeling worden op deze pagina verder uitgediept.


Tevredenheidsverklaringen

Ter illustratie van de klanttevredenheid wordt verwezen naar onder andere de referenties op deze website. Voor het opvragen van uitgebreidere tevredenheidsverklaringen van opdrachtgevers wordt verwezen naar de contactgegevens.

Neem Contact Op

Meer informatie over Konsider B.V., onze diensten of wil je gewoon kennismaken? Neem contact op via de onderstaande kanalen.Adres

Prins Bernhardstraat 7
3466 LR WAARDER


Contactgegevens

tel 06 555 23 9 23
e-mail info@konsider.nl
linkedin profiel


Bedrijfsinformatie

kvk 77256514
IBAN NL25RABO0348690452
btw-id NL860950037B01