Registraties op persoonlijke titel

Op 27 november 2018 is het Praktijkdiploma Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed behaald en hierna heeft inschrijving in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (hierna BV) bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (hierna NRVT) plaatsgevonden onder RT326107316. Sinds 28 september 2017 is William ingeschreven als Kandidaat Register Makelaar-Taxateur (hierna KRMT) voor de kamer Wonen in het register van Stichting VastgoedCert onder K29857247.

Beide registers eisen Permanente Educatie (hierna PE) van de ingeschreven personen. Voordeel van de PE is dat actuele kennis van zowel de woningmarkt als bedrijfsmatig vastgoed wordt geborgd.

Op 29 november 2019 is William naar het succesvol afleggen van het Specialist Assessment toegelaten tot het internationale netwerk van Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Doelstelling van mijn lidmaatschap bij het RICS is het mogen bijdragen aan de ontwikkeling van professionele standaarden in mijn werkveld planeconomie en de wereld van gebiedsontwikkeling. Sinds begin 2015 is William lid van de Stichting VastgoedManagers-Expert (hierna VGME) en ingeschreven in het register. De VGME is een professionele kennisorganisatie en lidmaatschap van de VGME is een meerwaarde in de vorm van verdere verbreding van netwerk en het opdoen van inspiratie en kennis. William is geregistreerd onder lidnummer 1025.

Van ingeschreven personen in de registers van de VGME en het RICS wordt vereist dat ze voldoende PE-punten behalen.Ga terug naar home pagina